Få det bedste ud af din bestyrelse

Flere bruger sin bestyrelse som en aktiv ressource

At få bestyrelsens medlemmer til at være aktive til møderne via god forberedelse og facilitering er første step. Det er relativt let at få meninger og gode råd, ud fra konkrete beskrivelser af udfordringer.

Det næste lag er at få kompetencerne og ikke kun erfaringen aktiveret. Det er her en bestyrelse virkelig kan bidrage med noget til hele virksomhedens udvikling.

Praktisk tilgang til virksomheden

Organiserer du bestyrelsesarbejdet som var det en HR, salgs eller finans opgave?

Én måde vi gør det på er at "organisere bestyrelsesarbejdet" som var det enhver anden proces i virksomheden. Det er normal praksis at en leder finder den bedste model til at løse det teamet står over for, og bruger modellen til at stille krav til de involverede.
Det samme gør vi i bestyrelsen og sikrer derved at der ikke opstår store huller eller såkaldte gaps, samtidig med at fokus holdes på det som skaber værdi - langsigtet.

Skimter man diverse artikler og nyligt udgivede bøger, er der en tydelig tendens i små og mellemstore virksomheder. Bestyrelsens medlemmer bliver mere aktive og hjælper endnu mere med udviklingen af virksomheden frem for den historiske ‘kontrol’ funktion. Hele fundamentet for at gøre brug af bestyrelsen, er altså i ændring. Til den positive side. 

Det hjælper at organisere bestyrelsesarbejdet som var det en HR, salgs eller finans opgave. Det er vigtigt at holde en rød tråd til virksomhedens aktiviteter og muligheder. Til dette bruger vi en model som man kan diskutere og planlægge ud fra. En model som er baseret på hvordan hundredevis af andre virksomheder lykkedes.

At inddrage bestyrelsen (mere) i operationelle opgaver omhandler som udgangspunkt virksomheder der ønsker udvikling. Derfor ser vi absolut bestyrelsen som en vigtig ingrediens i dagligdagen OG medspiller i udviklingen – og ikke kun som et kontrollerende element.

Du får de rette kompetencer for netop din virksomhed.

Du kan inkludere et aktivt medlem af bestyrelsen.

Du kan få lavet en bestyrelses-evaluering.

Kontakt os via mail, telefon, LinkedIn for at høre nærmere.

Maksimér dine chancer for succes.

Vækst skal organiseres med de rette kompetencer på den rette måde.

Lyst til en kop kaffe?

SMV Partnerinvest ApS
CVR 39807246

info@partnerinvest.dk
+45 53800300